Warunki współpracy

Dzień dobry!

Przed rozpoczęciem współpracy chciałabym aby zapoznał/a się Pan/i z regulaminem współpracy. Ułatwi to współpracę i pozwoli uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, proszę więc o dokładne przeczytanie regulaminu.

Definicje:

Specjalista – Dietetyk kliniczny Natalia Horodko

Pacjent – Każda osoba, która ukończyła 16 rok życia, akceptuje niniejszy regulamin i zamawia lub zamówiła usługę oferowaną przez Specjalistę.

Materiały – Wszystkie pliki/dokumenty, które Specjalista przekazuje Pacjentowi w trakcie współpracy.

Informacje ogólne:

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez dietetyka klinicznego Natalię Horodko.

Każdy Pacjent korzystający z usług dietetycznych oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanawiania niniejszego regulaminu. Jeżeli pacjent nie zgadza się z którymś podpunktów dotyczących współpracy, wymagane jest poinformowanie o tym Specjalistę poprzez e-mail lub drogą telefoniczną przed rozpoczęciem współpracy.

Prawa i obowiązki Pacjenta:

Pacjent osobiście udziela Specjaliście wszelkich niezbędnych informacji celem sporządzenia wywiadu żywieniowo-medycznego, który jest niezbędny do ułożenia przez Specjalistę prawidłowej diety.

Pacjent w trakcie korzystania z usług Specjalisty zobowiązany jest podawać Specjaliście wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Specjalistę o ich zmianach.

W przypadku udzielenia przez Pacjenta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia a także nie poinformowania o zmianie stanu zdrowia, Specjalista nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Pacjenta ułożonej diety.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pacjent przed rozpoczęciem diety powinien skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem.

Pacjent ma obowiązek poinformować o wszelkich problemach zdrowotnych pojawiających się w trakcie stosowania się do zaleceń.

Pacjent ma obowiązek zapoznać się z wyglądem współpracy.

Pacjent ma obowiązek odesłać w terminie komplet wypełnionych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia współpracy (ankiety i dzienniczka, które otrzyma od Specjalisty drogą mailową do wypełnienia oraz podstawowych wyników badań nie starszych niż 3 miesiące):

W przypadku konsultacji – najpóźniej na 3 dni przed planowaną wizytą

Przy zakupie samego jadłospisu – najpóźniej do 5 dni po otrzymaniu dokumentów do wypełnienia

Niedosłanie w terminie kompletu dokumentów wypełnionej ankiety, dzienniczka oraz wyników badań jest równoznaczne z zakończeniem współpracy.

W razie uzasadnionej potrzeby Pacjent kontaktuje się z Specjalistą za pomocą poczty e-mail.

Prawa i obowiązki Specjalisty:

Specjalista przeprowadza dokładny wywiad żywieniowy (w formie online lub poprzez wysłanie kwestionariusza żywieniowego), który umożliwi ułożenie indywidualnej i dobrze zbilansowanej diety do potrzeb Pacjenta.

Jadłospis jest wysyłany do 10 dni roboczych (2 tygodnie) od dnia przeprowadzenia wywiadu żywieniowego lub odesłania kwestionariusza i otrzymaniu płatności za usługę na wskazany rachunek bankowy.

W razie uzasadnionej potrzeby Specjalista kontaktuje się z Pacjentem za pomocą e-mail.

Specjalista nie bierze odpowiedzialności za niestosowanie się do proponowanych zaleceń i brak mierzalnych efektów. Działanie w sposób inny niż zaplanowany oraz konsekwencje z tego wynikające to odpowiedzialność pacjenta. Niewywiązanie się z zaplanowanych punktów może skutkować brakiem osiąganych efektów, bądź spontanicznymi problemami zdrowotnymi.

Specjalista ma prawo wypowiedzieć współpracę z podaniem właściwej przyczyny, z jednoczesnym zwrotem kosztów współpracy obliczonych na zasadzie ilości wykonanych już działań, proporcjonalnie do wykonanej pracy i czasu trwania usługi.

Zasady dotyczące jadłospisów:

W przypadku, gdy któryś przepis z diety nie będzie smakował lub będzie trudność z jego przygotowaniem, należy zgłosić ten fakt Specjaliście w jednej wiadomości (dlatego bardzo ważne jest dokładne określenie swoich preferencji żywieniowych).

W przypadku jadłospisu 7-dniowego jest możliwość wymiany maksymalnie 2 przepisów.

Każda zmiana posiłków ponad wyznaczoną liczbę jest dodatkowo płatna (15 zł za każdy posiłek).

W przypadku przedłużenia współpracy nowy jadłospis może zawierać do 50% propozycji posiłków z wcześniej ułożonych jadłospisów lub więcej jeśli wyrazi na to zgodę pacjent. Skomponowanie na życzenie jadłospisu ze wszystkimi nowymi propozycjami posiłków jest dodatkowo płatne 50 zł i wzrasta o 20 zł od kolejnej rozpiski np. 2 jadłospis koszt + 50 zł, 3 jadłospis koszt + 70 zł, 4 jadłospis + 90 zł – dotyczy to tylko kolejnych jadłospisów z samymi nowymi propozycjami posiłków.

Wszystkie nieodpłatne zmiany w jadłospisach zostaną wykonane do 7 dni roboczych od otrzymania wiadomości.

Zasady dotyczące kontaktu:

Kontakt ze Specjalistą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00. Poza wyznaczonymi godzinami kontakt możliwy jest tylko po wcześniejszym ustaleniu.

Specjalista nie odpowiada na wiadomości w dni wolne od pracy, tj. niedzielę i święta (oprócz sytuacji wyjątkowych) oraz poza godzinami pracy.

Czas odpowiedzi na wiadomość mailową może zająć nawet do 5 dni roboczych, zazwyczaj jest to czas 1-3 dni. Jest to związane z tym, iż rzetelne odpowiedzi na pytania wymagają zrobienia szczegółowego researchu i przeanalizowania wszelkich dostępnych danych oraz wglądu do kartoteki pacjenta.

W przypadku okresu świąt i urlopu okres oczekiwania oraz odpowiedzi na maile ulega adekwatnemu przedłużeniu.

Specjalista nie odpowiada na wiadomości SMS. Wyjątek stanowią sprawy pilne i ważne.

Specjalista nie odpowiada na wiadomości via Facebook lub Messenger, chyba, że wyrazi na to zgodę.

Odwoływanie, przekładanie konsultacji, zmiany i zwroty:

W wyjątkowych sytuacjach Specjalista może przełożyć konsultację – wtedy od razu zostanie ustalony nowy termin wizyty lub odwołać konsultację – pacjent wtedy nie ponosi kosztów za odwołaną konsultację.

W przypadku nagłego zdarzenia losowego będącego zdarzeniem niewynikającym z celowych działań, Specjalista ma prawo do wstrzymania współpracy.

W sytuacjach losowych Pacjent ma możliwość przełożenia konsultacji na inny dzień tygodnia i/lub godzinę (pod warunkiem że będą dostępne inne terminy) – wtedy nie poniesie kosztów. W przypadku odwołania i nieprzełożenia konsultacji na ten sam tydzień pacjent ponosi koszty nieodbytej konsultacji.

W wyjątkowych sytuacjach Pacjent ma możliwość odwołania konsultacji bez ponoszenia kosztów. Dotyczy to jednak sytuacji bardzo wyjątkowych i przysługuje nie częściej niż 1 raz na 3 miesiące.

Jeżeli pacjent wykupił pakiet współpracy miesięcznej, a nie umówił się na żaden termin konsultacji, pieniądze za współpracę nie zostaną zwrócone, a konsultacje przepadają.

Jeżeli pacjent umówił się na konsultacje online, a nie skontaktuje się z Specjalistą w ciągu 15 minut po planowanym rozpoczęciu konsultacji, Specjalista nie ma obowiązku zwrotu opłaty uiszczonej przez pacjenta.

Ułożony jadłospis nie ulega zwrotowi.

Postanowienia końcowe:

Konsultacje dokonywane przez Specjalistę mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej. Pacjent stosując się do nich bierze odpowiedzialność za swoje działania i stan zdrowia.

Pacjent przyjmuje do wiadomości, że przygotowana dla niego dieta jest opracowywana z dbałością o jego zdrowie, według indywidualnej interpretacji stanu zdrowia, wyników badań, a także oparta jest na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu Specjalisty.

Usługi świadczone przez Specjalistę nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność ciała ludzkiego i czynników środowiskowych mających wpływ na efekt porad dietetycznych.

Każda usługa, konsultacja i wszystkie informacje z nimi związane są przygotowywane indywidualnie dla konkretnego Pacjenta. Zabronione jest rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, udostępnianie publiczne lub indywidualne bez pisemnej zgody Specjalistę. Pacjent ma prawo do pobierania, drukowania i przetwarzania materiałów na własny użytek, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

Kategorie: Inne

Wyszukaj w serwisie

Kontakt

Natalia Horodko
dietetyk

T: 666197857
E: szczypta@natki.pl

Social Media